EASTMAN CHEMICALS GENT

DE INSPECTIE VAN OPSLAGTANKS VOLGENS HET VLAREM-DECREET VERBETEREN

Inspecties in besloten ruimten: kan de Elios 2-drone de inspecties van opslagtanken vergemakkelijken?

Deze vraag is gesteld in het kader van een VLAREM-inspectie van een opslagtank bij Eastman Chemicals Gent. Op de traditionele manier vereist de inspectie van een opslagtank (9x8 meter) een uiterst nauwgezette voorbereiding: reiniging, ventilatie, plaatsing en keuring van de stellingen, luchtanalyse en inplannen van een mangatwachter. Zodra al deze voorbereidingen zijn getroffen, kan de inspecteur de tank betreden en met de visuele inspectie beginnen.

Er is de laatste jaren zo'n grote vooruitgang geboekt dat de kwaliteit van de beelden die vandaag met camera’s kan worden vastgelegd, op geen enkele manier nog te vergelijken zijn met wat voor kort mogelijk was.

Vinçotte heeft altijd deze evolutie op de voet gevolgd zodat de veiligheidsspecialist de beste technologie kon kiezen om zijn inspecties succesvol en met de beste resultaten uit te voeren. Wij hebben op alle manieren metingen uitgevoerd op de gevoeligheid, de snelheid, de dekkingscapaciteit en de betrouwbaarheid van de resultaten die deze instrumenten opleveren.

Ondanks ontegensprekelijke vooruitgang, beantwoordden de instrumenten die op de markt beschikbaar waren niet aan ons vereiste niveau op het vlak van gevoeligheid en betrouwbaarheid van de beelden. We konden dit materiaal dan ook nog niet inzetten voor visuele inspecties.

Tot de Elios 2 eraan kwam. Deze drone met 4K-camera, met meervoudige belichtingsopties en opvallend verbeterde gevoeligheid en betrouwbaarheid van de beelden, betekende voor ons het begin van het tijdperk van de drone-inspecties.

Een sterk presterende technologie

Na een stevige ervaring te hebben opgebouwd op basis van verschillende succesvolle drone-inspecties, hebben we besloten om een multidisciplinair team samen te stellen. Zij leggen zich volledig toe op de integratie van drone-inspecties in onze huidige inspectieprotocollen.

In het kader van een VLAREM-inspectie wordt de opslagtank aan een voorafgaand onderzoek onderworpen. Op basis daarvan beslissen wij of een drone-inspectie mogelijk en relevant is. Carlos Moerman, erkend milieuexpert en inspecteur bij Eastman beschrijft de visuele inspectie als volgt:

De beelden zijn zeer duidelijk. Op sommige plaatsen werd er in eerste instantie een onduidelijk beeld bekomen, wat dan door het aanpassen van de belichting werd verholpen. Indien er mogelijke indicaties werden vastgesteld, kon de drone bijgestuurd worden zodat hij bijvoorbeeld dichterbij ging vliegen of het zijlicht werd aangezet om een beter contrast te bekomen.

Na de inspectie worden de beelden opgeladen in een laptop. Zo konden we deze beelden bekijken, uitvergroten, foto’s uitknippen en in een rapport verwerken. Op het scherm zie je ook de positiebepaling zodat in geval van vastgestelde tekortkomingen kan doorgegeven worden waar er precies reparaties moeten uitgevoerd worden."

Succesvol resultaat

Op basis van de evaluatie van erkende milieuexperten, inspecteurs, technici en onze commerciële dienst, zijn er 4 belangrijke voordelen vastgesteld:

  • De snelheid en precisie van de inspectie van de bovenzijde van de tank, waaronder het dak en de ventielen
  • De voorafgaande inspectie van de tank in haar staat op dat moment, is uitgevoerd zonder bijkomende reiniging of extra inrichting
  • De mogelijkheid om de tanks met drijvende daken, bovenaan aan de binnenzijde te analyseren

De technologische evolutie van drones (camera, belichting en technische analyses) heeft ruim bijgedragen tot betrouwbaardere en preciezere inspecties op afstand, in vergelijking met 1 of 2 jaar geleden.
Vinçotte wil dan ook, via deze technologieën en werkwijzen, actief de toekomst van de inspecties op afstand vormgeven door deze technieken in zijn inspectieprotocollen te integreren.

Boek een afspraak

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie over visuele inspecties met drones? Wilt u graag praten over wat u nodig heeft of een specifiek geval bespreken? Laat uw gegevens achter, samen met 3 mogelijke data en we zullen u contacteren met een voorstel voor een online afspraak.
Gelieve 3 momenten te vermelden: datum en uur