KLK TENSACHEM

TERUGKERENDE INSPECTIE VAN TWEE KUNSTSTOFTANKS

Een nieuwe inspectiemethode in besloten ruimten

Als regelmatig inspecteur bij de onderneming KLK Tensachem, voert Vinçotte terugkerende inspecties uit op onderdelen onder druk van installaties van alle aard en afmetingen. Eind 2019 hebben wij onze eerste visuele inspectie op afstand georganiseerd van vier opslagtanks in roestvrij staal, met behulp van drones, industriële camera's en een team ter plaatse.
Dit proces is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de inspecteurs van Vinçotte, de teamchef en het team dat verantwoordelijk is voor innovatie. Dit team heeft een reeks experimenten succesvol uitgevoerd. Het ging om verschillende technische metingen om verschillende soorten onderdelen en materialen te controleren.

Half februari 2020, hebben we een nieuwe aanvraag gekregen voor een terugkerende inspectie voor het nazicht van twee kunststof opslagtanks (foto hiernaast). In de volgende paragrafen beschrijven we de standaardafwikkeling van de visuele inspectie op afstand die toen is uitgevoerd. Als besluit zetten we de belangrijkste voordelen van deze inspectie voor onze klant op een rij.
Het inspectieproces kan in vier stappen worden onderverdeeld: een voorbereidingsfase, de inspectie van het onderdeel, een analysefase en het verslag.

Het verschil maken door innovatie te koppelen aan een stevige industriële expertise

Het protocol voor een visuele inspectie op afstand begint met een voorbereidende fase. Wij analyseren dan de afmetingen, de materialen en de theoretisch mogelijke beschadigingen om de beste technische benadering te bepalen. Om een zo betrouwbaar mogelijke analyse uit te voeren, hebben wij gekozen voor de Elios 2-technologie in het kader van de inspectie van deze twee kunststof tanks. Deze lichtgewichtdrone is beschermd door een kooi en is voorzien van een 4K-camera met verlichting aan de zijkant: de beeldweergave is van een uitzonderlijke kwaliteit.

Tijdens de inspectiefase neemt de door Vinçotte aangestelde inspecteur de leiding en kijkt hij erop toe dat de piloot het vastgelegde vluchttraject van de drone goed naleeft. Door de technische beperking die is toe te schrijven aan de gebruiksduur van de batterij van maximaal 8 minuten, eindigt de inspectie van dit type installatie na 3 vluchten. De eerste dient om een volledig beeld van de binnenzijde van de installatie te krijgen waarmee mogelijke schade wordt vastgesteld. Tijdens de volgende vluchten worden de beschadigingen nauwkeuriger geïnspecteerd. Vluchten 2 en 3 dienen specifiek voor een nauwgezette analyse van de schade die tijdens vlucht 1 is vastgesteld. De inspecteur toont de piloot de plaatsen waar hij de drone naartoe moet besturen en geeft aanwijzingen over de te gebruiken instellingen, zodat de meest nauwkeurige beelden worden verkregen die het latere onderzoek moeten mogelijk maken.

Alhoewel de gecertificeerde inspecteur van Vinçotte een eerste beeldanalyse uitvoert tijdens de inspectie, wordt er nadien diepgaander onderzocht op een groter scherm dat over een nog nauwkeurigere resolutie beschikt. We vragen ook aan onze klant om zelf deze videobeelden te bekijken om te beslissen welke plaatsen hij van dichtbij wenst na te kijken. Het staat de cliënt vrij om bijkomende beelden te vragen, die hij kan gebruiken voor communicatiedoeleinden naar interne of externe stakeholders toe.

Zodra de inspectie op de site is afgerond, brengen wij alle verzamelde informatie samen in een inspectierapport met inbegrip van de tijdens de inspectie opgenomen beelden (die snel ter beschikking van de klant worden gesteld), evenals van de video's van de interventie (die apart worden gedeeld). Om het delen van deze video's te vereenvoudigen, werken wij actief aan een specifiek platform dat binnenkort beschikbaar zal zijn en waarop onze klanten toegang krijgen tot de video's van de interventies.

Vinçotte biedt op aanvraag eveneens een virtueel bezoek van de opslagtank aan. Het biedt onze klant de mogelijkheid om de stakeholders van het bedrijf de binnenzijde van de tank te laten ontdekken of om de communicatie te verbeteren met de teams die instaan voor de reiniging of het onderhoud van de installaties.

Resultaat

Aan het eind van de dag onderscheidt Fabrice Caudron, reliability manger, drie voordelen: reiniging en stellingbouw zijn niet nodig om het bovenste deel van de tank te inspecteren. Een bedrijfsonderbreking van slechts 36 uur tegenover 72 voor de inspectie via menselijke betreding. Geen risico op ongevallen met personen bij het gebruik van de Elios 2. In geval van twijfel zullen we de tank inspecteren via menselijke betreding, maar we ramen dat we in 90% van de gevallen betreding door een persoon kunnen voorkomen. Er wordt veel meer informatie verzameld met inspecties op afstand onder de vorm van video- en fotomateriaal, die kan gebruikt worden voor toekomstige inspecties, communicatie met stakeholders enz.

Fabrice Caudron: “De benadering van Vinçotte levert de beste inspectieresultaten op die we meten in gevoeligheid, snelheid, dekking en betrouwbaarheid. We zullen voortaan bepaalde druk- en opslaginstallaties inspecteren met de Elios 2."

Fabrice Caudron, de kwaliteitsverantwoordelijke, onderscheidt 3 onmiskenbare voordelen:

  • Geen enkele behoefte om te reinigen of om een stelling te plaatsen voor de inspectie van de bovenzijde van de tank.
  • De tank is niet langer dan 36 uur buiten werking, tegenover minimaal 72 uur voor een inspectie met menselijke interventie.
  • De garantie dat elk ongeval met personeelsleden wordt voorkomen.
  • De verzameling van gegevens onder de vorm van foto's en video's is veel waardevoller, en kan bovendien dienen ter ondersteuning van toekomstige inspecties en gebruikt worden voor de communicatie met stakeholders.

Boek een afspraak

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie over visuele inspecties met drones? Wilt u graag praten over wat u nodig heeft of een specifiek geval bespreken? Laat uw gegevens achter, samen met 3 mogelijke data en we zullen u contacteren met een voorstel voor een online afspraak.
Gelieve 3 momenten te vermelden: datum en uur