Total

EEN BETERE DIAGNOSE STELLEN VAN EEN DRINGENDE HERSTELLING AAN DE BINNENZIJDE VAN EEN SILO

Biedt een inspectie met drones hulp bij de voorbereiding van een gevaarlijke herstelling?

De Total-site van Feluy heeft beroep gedaan op onze diensten nadat er een stuk aluminium was ontdekt aan de voet van een van hun silo's. Bij het bestuderen van de plannen en na uitvoerig gesprek met onze technische experts, hebben we besloten om een drone-inspectie uit te voeren.

Om vast te stellen waar het metaalfragment vandaan kwam en zo het gebied te kunnen bepalen dat moest hersteld worden, bleek een visuele inspectie noodzakelijk. De inspectie van een silo van die afmeting (5 m x 15 m) vereiste vroeger de bouw van een stelling, een analyse van de omgevingslucht en het plannen van een mangatwachter. In november 2019 had Vinçotte al meer dan 20 inspecties op afstand tot een goed einde gebracht en de veiligheidsspecialist kon al rekenen op zijn expertisecentrum. De gebruikte werkmethode voor dit type inspecties op afstand wordt in vier fasen onderverdeeld: de voorbereiding, de inspectie, de analyse en het verslag.

We hebben een doeltreffend antwoord gevonden

Na de opdracht te hebben voorbereid aan de zijde van Philippe Salvatori, Site Inspector & Mechanical Integrity Manager bij Total, bleek een drone-inspectie de vanzelfsprekende oplossing. Het onderstaande schema geeft een gedetailleerd overzicht van de vier grote fasen van het inspectieproces.

In de voorbereidende fase analyseren onze experts samen met de cliënt de te inspecteren installatie. Tijdens de volgende stap, de inspectie op zich, geeft onze inspecteur nauwkeurige aanwijzingen aan de piloot die de operatie uitvoert (dronevlucht en opvolging van het inspectieplan). De analyse van de verzamelde beelden gebeurt tijdens en na de inspectie. Op basis van de eerste analyses tijdens de vlucht, past de inspecteur het vluchtplan aan en geeft hij nog preciezere aanwijzingen om nog nauwkeurigere informatie te verwerven van de installatie. Zodra de inspectie klaar is, worden de beelden in detail geanalyseerd. De klant of de inspecteur selecteren screenshots om aan de analyseverslagen toe te voegen of om te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Voor de klant hebben we kunnen identificeren waar het stuk aluminium vandaan kwam. De informatie hebben we aan de interne stakeholders van Total overgemaakt, gestaafd met de beelden van de drone.

Behalve onze klanten, zijn ook onze agenten overtuigd

De Vinçotte-inspecteur Vincent Boudet verwoordt het als volgt:
Ik heb hier de voorkeur gegeven aan het gebruik van een drone, want zo hoefde de silo niet afgeschermd te worden (aanwezigheid van stikstof) en we hebben ons de bouw van 18 meter hoge stellingen bespaard.
Dat heeft de volgende voordelen opgeleverd:

  • Minder onderhoudskosten (afscherming en beveiliging)
  • Minder kosten voor montage, demontage en huur van de stellingen
  • Minder risico's verbonden aan de activiteit in besloten ruimten

De drone-inspectie geeft ons een nauwkeurige inschatting van de schade, waardoor de herstellingen aan de silo in de beste omstandigheden kunnen starten. Bovendien kan het risico worden ingeschat of andere tegels zouden loskomen.

Vincent besluit dat de silo onmiddellijk terug in productie kan worden gezet. Op basis van onze technische expertise en onze ervaring met drone- en robotinspecties, besluiten we dat dit onbetwistbaar de meest aangewezen methode is voor dit type inspecties.
Digitale inspectie op afstand schakelt risico's uit, vermindert de kosten en de tijdsduur van de inspectie en levert aanzienlijk meer informatie op dan de traditionele werkwijzen.

Boek een afspraak

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie over visuele inspecties met drones? Wilt u graag praten over wat u nodig heeft of een specifiek geval bespreken? Laat uw gegevens achter, samen met 3 mogelijke data en we zullen u contacteren met een voorstel voor een online afspraak.
Gelieve 3 momenten te vermelden: datum en uur