• Blockchain

Traceerbaarheid van voedsel: van de boerderij tot op uw bord

Onze traceerbaarheidsoplossing is een veilige en transparante manier om voedsel te traceren en te volgen tijdens alle stappen van zijn levensloop: productie, transformatie, distributie en consumptie. Deze oplossing, die gebaseerd is op de Blockchaintechnologie, geeft consumenten enerzijds volledige transparantie over de oorsprong van hun voeding en zorgt er anderzijds voor dat professionelen de risico's kunnen beheren. Wanneer er een probleem is, maakt deze oplossing het mogelijk om:

  • voedingsmiddelen die een risico voor de gezondheid van de consumenten vormen op een efficiëntere manier terug te roepen
  • sneller te reageren en te communiceren
  • de partij die verantwoordelijk is voor een eventueel kwaliteitsprobleem op te sporen (first time right)

Kwaliteitsgarantie voor gecommercialiseerd voedsel in de landbouw- en voedingsindustrie

De oplossing zorgt ervoor dat alle kritieke informatie die verbonden is aan elke stap in de logistieke keten en de historiek van elke transactie tussen de stakeholders in kaart kan worden gebracht. Alle gegevens van de landbouwers, verkopers en consumenten worden gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor de verschillende partijen. Onze oplossing garandeert dus een uitwisseling van gedetailleerde, nauwkeurige en betrouwbare gegevens waardoor de kwaliteit van het product wordt bevorderd en de transparantie in de landbouw- en voedingsindustrie groeit.

De voordelen van onze oplossing:

  • De integriteit van de gegevens voor de consumenten en verschillende stakeholders wordt gewaarborgd waardoor het vertrouwen in de voedingssector stijgt
  • De kwaliteit van het voedsel is prioritair
  • Garantie op integere, unieke en betrouwbare informatie

Wilt u meer weten over onze traceerbaarheidsoplossing?

Contacteer ons!